12.8 C
Santa Comba
martes, junio 11, 2024

Análise política da UE e o papel do Reino de España

Non existe unanimidade sobre a natureza política da UE. No presente artigo pretendemos expoñer a visión defendida por certos pensadores, que é diferente á divulgada polos medios de comunicación dominantes. Os autores que citamos e expoñemos o seu pensamento en relación á UE, son da dereita e esquerda, españois e estranxeiros, e iso a través de estudos, ensaios e artigos publicados nos últimos 15 anos.

Especialistas no pensamento e a historia contemporánea de Europa e de España, como o profesor Dalmacio Negro, afirman que o proceso xurdido desde a Revolución Francesa baséase na mentira ou manipulación do consenso. As oligarquías dominantes, a través da manipulación, da mentira, da propaganda e da ficción da representación parlamentaria, crean un consenso político de costas á realidade social ou ao consenso social. Os supostos partidos, que considera en realidade faccións dun partido único, impoñen o seu dominio ao servizo das elites económicas e en sentido contrario ao sentir ou necesidades do pobo. En España pasouse dunha ditadura persoal á ditadura dos partidos ou faccións políticas.

Dado que todo está acordado entre as oligarquías, as eleccións limítanse a lexitimar ou legalizar á facción que obteña máis representación. Sempre de costas ao prometido, proposto e divulgado ao pobo. Por iso considera que se pode afirmar que a soberanía esta secuestra polos partidos ou faccións, e a liberdade política confiscada polo consenso das oligarquías partitocráticas. Afirma que a política consiste en repartirse o botín entre as diferentes elites que determinan o liderado das organizacións políticas. Co actual sistema electoral, e a confusión de todos os poderes do estado, os xefes dos partidos, unha pequena elite, son os que teñen todo o poder, e úsano en beneficio dos grupos económicos que os financian.

O consenso pódese definir como a alianza entre as oligarquías. Nese labor é básica a formación, e con iso o control da opinión pública, a través do engano e a manipulación informativa. En definitiva crean unha linguaxe propia, unha neolengua Orweliana. Para o profesor no momento presente domina a «política correcta», unha mestura de política cratológica e utópica unidas polo consenso político. A idea atópase nos capítulos IV e V do Leviatán de Hobbes.

A súa finalidade principal consiste en impoñer un new speak, pois, quen impón a linguaxe, manda. De aí a confusión existente no imaxinario estado positivo da Humanidade, confusión que tal vez tamén denota debilidade. (Vide. Dalmacio Negro. «Europa: a destrución das nacións». Razón Española. nº 191. 2015. Vide. «A tiranía do Consenso». Razón Española. nº 143. 2007. Vide. Gonzalo Fernández da Amora. «Contradicións da partitocracia». Razón Española. nº 200. 2016.).

Conceptos e ideas tradicionais como Patria, Nación, Nación Historica, Estado-Nación, ou Estado sen nación, cultura propia, nacional con estado ou sen estado, espírito da nación, pobo, e civilización, atendendo a Dalmacio Negro, están a ser atacadas polas oligarquías económicas europeas, as cales só defenden os seus beneficios económicos: son indiferentes morais, a súa democracia é a coacción e a violencia, e o seu obxectivo o capitalismo de Estado. O demais sóbralles e queren eliminalo. Un dos métodos que usan é embruteciendo aos súbditos, como fixo Ciro cos Lidios. De aí esta estraña complicidade na incrible permisividade coas drogas, o nihilismo afectivo e sexual que cargan sobre as novas xeracións. Con iso dálles unha aparencia de liberdade, e fatua felicidade. Mais a escravitude de Ciro aos Lidios están a impoñela aos europeos e aos españois no século XXI.

John Laughland na Obra «A fonte Impura» afirma que UE tal como coñecémola é inmutable xa que se cimentou como a franquía da mundialización capitalista en Europa e os seus donos non poden aceptar cesións ou gretas no seu dominio. Considera que non poden nin queren. Os que mandan non queren perder o mando. O poder osténtano as finanzas e as grandes empresas, e todo o que se fai é en beneficio exclusivo dese minúsculo grupo dominante. Os tratados da UE, que ninguén os votou en España, só o parlamento das faccións, son realmente inmutables, xa que as oligarquías de case todos os estados están impostas polo poder económico que domina a UE.

En España, ao día da data, certos grupos sociais pregúntanse como é posible que se designeara candidato a alcalde de Barcelona ao que foi primeiro ministro da Republica Francesa, quen o seu ministro do interior, deputado na Asemblea Nacional francesa, deputado rexional, alcalde do seu pobo de Francia, e dirixente do Partido Socialista Francés. O día 25 de marzo comunicáronnos que 41 senadores franceses denuncian a «represión» contra os líderes do ` procés` e piden que Francia e outros Gobernos europeos interveñan «para que haxa unha mediación». Todos eses feitos políticos son moi curiosos. ¿Tal vez algún día sexa presidente da Republica catalana un francés?. Tode é moi «curioso».

Debemos lembrar que nos anos 80 do século pasado, o pensador Gonzalo Fernández de la Mora, máximo intelectual da dereita española, indicara a súa opinión sobre cales eran os obxectivos da Transición e do cambio político. Na súa opinión, explicada na súa obra «Os erros do cambio», había intereses das potencias europeas no proceso do Cambio: Debilitar ao estado español para colonizalo economicamente. ¿Alcanzaron o obxectivo?.

As consecuencias desta situación de dominación é que as clases populares desfavorecidas rebélanse, e por iso abandonan os discursos da esquerda e dereita europeístas. A este cambio de vontade das clases populares, ante unha política que os prexudica, os políticos profesionais denomínano «auxe da extrema dereita» «auxe da estrema esquerda», ou «populismos». As súas análises son moi divulgados: o Brexit explicárono dicindo que votaron mal; en Hungría Orban é un erro; Polonia vota mal; a Fronte Nacional francesa etc, etc. En definitiva atendendo ás súas declaracións, parece que afirman que os cidadáns europeos, cando non votan os que eles queren, non serven para votar.

Asistemos nestes días a ver un espectáculo histriónico histórico: O Primer ministro británico ten a obriga de cumplir a vontade popular británica expresada no referéndum. O pobo británico votou salir da Unión Europea. Ese é o mandato do Pobo. Mais os medios de comunicación españoles indican que o Primer ministro británico e un dictador, un desquiciado, etc, etc, etc. O que ten a obriga de cumplir o mandato popular do pobo británico e descalificado. E os que se opoñen o Bresit, os que están en contra da vontade do pobo británico expresado nun referéndum son histriónicamente calificados como defensores da democracia e do orden…É un exemplo de manual de cómo se manipula a realidade.

A mentira e falsidade para Rafael Poch parece que chega a extremos ridículos. O establishment e os seus xornalistas, xa teñen o culpable de que as masas se rebelen: Rusia. O especialista e xornalista Rafael Poch de Feliu afirma que iso é todo unha gran mentira. A noticia da inxerencia rusa denomínaa «a maior noticia falsa dos últimos anos». Atendendo ao xornalista citado, Macron, ante a potente revolta dos «chalecos amarelos», busca un cabeza de turco: Moscova. Talvez iso é mostra da decrepitud desa mesma elite dominante.

Os políticos perderon o medo ao ridículo e xa só saben mentir. A súa linguaxe empeza a ser inútil para manter a dominación, e por iso é factible que recorran á forza para manter o seu dominio. Macron anunciou a mobilización das forzas armadas para disolver as manifestacións dos que protestan. Non parece moi democrática a medida….. (Vide. Rafael Poch de Feliu. «A cuestión UE: dilemas e pantasmas». Blogue persoal).

Podemos preguntarnos o motivo de que en ningunha universidade española realícense conferencias, estudos, seminarios e debates académicos sobre o resultado da entrada na UE. Podemos preguntarnos as motivacións de non realizar estudos sobre o feito de que a Gran Bretaña, Suecia e outros países, non abandonasen a súa moeda. Parece que non interesa. Desde a prensa e os intelectuais afíns, atácase a superficialidade das cousas, os danos do sistema, pero nunca a súa última consecuencia definitiva: a suplantación do poder por unha oligarquía. Iso si, dinnos que o pobo é soberano, listo, que ten bo sentido popular, que somos unha democracia madura. Máis cando os cidadáns non votan o que queren, as elites critícanos.

A alienación da opinión pública aparenta ser moi alta. A maioría da xente talvez non di o que pensa, senón aquilo que lle din que debe pensar. Xa temos a resposta ao porqué de que en ningunha universidade española, ou sindicato, ou agrupación de empresarios de comerciantes, etc, realícense conferencias, estudos, seminarios e debates académicos sobre o resultado da entrada na UE, o Euro, etc.

Para Wolfgang Streeck a Unión Económica e Monetaria ( UEM) foi un erro histórico (Vide. O País. 15 de marzo de 2019. Alternativas ao corpiño monetario do euro). E pregúntase: Poden os países prexudicados polo euro saír del? Si. Para as elites económicas de Alemaña e Francia, os amos da UE, obviamente non lles interesa, e na súa opinión, países como Grecia e Italia, ou España, podían como mal menor ter unha segunda moeda nacional xunto coa moeda Euro. Asegura que en Italia puxéronse en marcha os preparativos para iso. De feito a Gran Bretaña sempre mantivo a súa libra, e Suecia, Bulgaria, Croacia, Dinamarca, Hungría, Polonia, República Checa, Rumania manteñen a súa moeda.

No O salto, o 22 de marzo de 2019 o sociólogo Wolfgang Streeck afirmaba que os políticos españois nunca deron ningún problema na Unión Europea porque, na súa opinión, non comprenden onde están metidos. Tras explicar que a UE é un instrumento ao servizo das elites económicas alemás, cousa que aparenta ser evidente, di que os políticos españois non saben o que fan. Na súa opinión os políticos españois foron moi ben adestrados desde «a súa infancia» acerca da Unión Europea, e lémbranos que «Bruxelas non é o Festival do Amor» é un instrumento onde uns mandan e outros obedecen, uns gañan e outros perden. (Vide. Wolfgang Streeck. O Salto. «Os españois nunca deron problemas na UE porque os seus políticos non saben onde están metidos». 22 de marzo de 2019.).

Paul Krugman xa indicara que unha das causas principais do paro e a baixada de salarios en España era o Euro: «Se España seguise tendo a súa antiga moeda, a peseta, podería remediar rapidamente o problema cunha desvalorización (por exemplo, reducindo o valor da peseta un 20% con respecto a outras divisas europeas). Pero España xa non ten o seu propio diñeiro, o que implica que só pode recuperar a súa competitividade mediante un lento e doloroso proceso de deflación». (Vide. Paul Krugman. O País. «A creación dun ` eurocaos`». 16 de febreiro de 2010).

As secuelas desta longa crise provocada pola UE foron mortais para as familias das clases medias e traballadoras. A taxa de desemprego, segue sendo das máis altas do mundo occidental. A taxa de desemprego xuvenil segue sendo superior ao 42%, a máis alta de Europa. Perdemos a unha xeración enteira. Millóns de familias descenderon de clase social. E se non traballan ou traballan con contratos con cotizacións baixas, as súas pensións serán baixas.

Seguir na unión monetaria europea condénanos a ser un axente secundario en Europa limitado a ofrecer produtos hortofrutícolas, en competencia con Marrocos, e servizos de hostalería aos máis prósperos veciños do norte. E iso con salarios baixos para os trabadores deses sectores, xa que se compite con países pobres. Permitirase ter un tecido industrial nalgunhas zonas. Ao aceptar que o poder real o detenten os banqueiros, Paris ou Berlín, será o que eles decidan. (Vide. Stuart Medina. Infolibre. «España debe abandonar o euro inmediatamente e recuperar a súa soberanía monetaria. 20 de marzo de 2017.).

Xa van case 20 anos que John Laughland publicou A fonte Impura. Na súa famosa obra indicaba que as empresas alemás necesitaban unha desvalorización do marco para poder sobrevivir, e para iso creouse o euro. Ao ser a única moeda, e controlala eles, ancoraban a toda a zona euro ás súas necesidades de venda e de cambio. Créase así un espazo económico atendendo aos intereses deses grupos industriais. Iso forma parte dun plan máis amplo dentro do proxecto globalista. Afirmaba John Laughland que «en anos recentes a política europea ha ecoado cun ruído xordo, opaco e repetitivo: o dos cravos afundíndose no cadaleito da democracia».

Pódeche interesar

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí
Captcha verification failed!
La puntuación de usuario de captcha falló. ¡por favor contáctenos!

Síguenos

7,820FansMe gusta
1,661SeguidoresSeguir
1,826SeguidoresSeguir
1,250SuscriptoresSuscribirte

Últimos artigos